fbpx
Telefon: 42 68 10 10 info@klimazonen.dk
Københavnsvej 126

4600 Køge

Forbedring af indeklima (fugt, radon mv.)


Med en luftsolfanger fra SolarVenti, kan man markant forbedre indeklimaet, uanset om behovet er i en kælder, et fritidshus, en garage etc. anvendelsesmulighederne for dette produkt er mange, og det bedste ved det hele er, at SolarVenti er drevet af solen og derfor kan den installeres uden strøm. I tilfælde hvor ventilatoren ønskes kørende hele tiden, kan denne nemt installeres med strøm, hvor forbruget er minimalt.

Læs nærmere om anvendelses muligheder og hvordan SolarVenti kan forbedre indeklimaet i undermenuerne eller under produkter.

-Luftsolfanger til kældre

-Luftsolfanger til kældre

Få radonsikring og fjern fugt i kælderen med kælder ventilation

Med kælder ventilation fra SolarVenti kan du opnå både en effektiv radonsikring og få en kælder, der er fri for fugt – en sund og brugbar kælder.

 

Med bæredygtig solenergi får du ventileret din kælder med dejlig varm og tør luft. Det er en af de mest effektive og billigste måder, du kan få en velfungerende kælder på. En kælder du har lyst til at opholde dig i, og hvor du med ro i sindet kan opbevare dine kære ejendele.

  

Radonsikring med kælder ventilation

Kælder ventilation er en effektiv, billig og miljørigtig måde at få radonsikring på. Radon er en radioaktiv gasart, som kan trænge ind i din bolig fra undergrunden gennem revner i bygningen og utætheder ved rørgennemføring. Radon er en yderst sundhedsskadelig gas og kan forårsage lungekræft og leukæmi. Derfor er det vigtigt, at radonniveauet holder sig under den anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m3. Da radon trænger ind fra undergrunden, er det især i kældrene, at man finder høje forekomster af radon. Det kan være et problem, hvis du ønsker at bruge kælderen som et aktivt opholdsrum eller udvidet boligareal.

 

Radon er en gasart og kan derfor ventileres væk og det vil ofte være nok til at nedbringe mængden til et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau og under grænseværdien.

 

Erstatter radonsug effektivt

SolarVenti systemets ventilation er særlig velegnet som alternativ til radonsug, da kombinationen af indblæsning og udsugning skaber et afbalanceret lufttryk uden risiko for over- eller undertryk.

 

Det er vigtigt, at lufttrykket holdes neutralt, da et undertryk vil kunne forårsage større indtrængning af radon og ved overtryk skubbe radon fra kælderen og videre op i huset. Dette håndteres sikkert af vores specialdesignede SolarVenti luftsolfanger med både indblæsning og udsugning. Luftsolfangeren kan ventilere og affugte din kælder helt uden din medvirken.

 

Billig radonsikring

Hvis ikke du kan få nedbragt radonniveauet tilstrækkelig med almindelig udluftning, vil en luftsolfanger ofte være den billigste løsning. Modsat et almindeligt radonsug får du med en luftsolfanger i tillæg en velventileret og tør kælder. En servicemontør vil i løbet af nogle timer kunne installere din luftsolfanger.

 

Miljøvenlig radonbekæmpelse

Luftsolfangeren bruger solens energi til at opvarme den indblæste luft. Når solen skinner på panelet, suges frisk luft ind i panelet gennem luftsolfangerens perforerede bagplade. Inde i luftsolfangeren cirkuleres luften og varmes op af solen.

 

Det indbyggede selvrensende luftfilter renser luften inden det blæses ind i huset. Ikke alene udskifter SolarVentien ca. 100-150m3 luft på en time, men den giver også et varmetilskud med forvarmet indblæsnings luft, der er ca. 15-40 grader varmere end udetemperaturen.

 

Affugt kælder med soldrevet ventilation

Affugt kælder med soldrevet ventilation

En fugtig kælder er rigtig træls, for det giver ikke bare problemer med kælderlugt. Din bygning kan blive angrebet af skimmelsvampe, og dine opbevarede genstande risikerer at mugne. Det vil du gerne undgå.

 

Der er mange måder at få affugtet din kælder på. Fx kan du opstille en affugter - der tager plads og skal tømmes, fugtposen skal udskiftes osv. Du kan også vælge en langt mere effektiv løsning – en soldreven luftsolfanger til ventilation af kælderen.

Effektiv affugtning af kælder med luftsolfanger

Den mest effektive affugtning af kælder opnås ved at blæse varm frisk luft ind kombineret med udsugning af den gamle og fugtige luft. Det er vigtigt at luftgennemstrømningen er høj nok, ellers risikerer du, at luften når at kondensere i et af de andre rum, inden den når ud af huset igen. Ved for lav luftgennemstrømning risikerer du bare at flytte og øge fugtproblemet i et af de andre rum. Luftsolfangere fra SolarVenti er kendt for deres evne til at flytte store luftmængder og er derfor særligt velegnet til affugtning af kældre.

 

I løbet af et par uger vil din luftsolfanger have forbedret indeklimaet i din kælder, og kælderlugten og fugten vil være kraftig reduceret. Til sidst vil du have en kælder, som ikke bare lugter friskt og tørt, men også er det. En dejlig rar kælder du har lyst til at bruge.

 

 

-Luftsolfanger til fritidshuse

 -Luftsolfanger til fritidshuse

Solcelle ventilation til sommerhuse

Fjern sommerhuslugten fra dit sommerhus

Fjern sommerhuslugt med gratis ventilation og opvarmning. Du får tør og frisk luft året rundt med SolarVenti solcelle ventilator, også kaldet luftsolfanger, som gør sommerhuset, fritidshuset og kolonihavehuset rart at være i – og rart at komme til året rundt.

Luftsolfangeren afhjælper problemer med:

●      Fugtighed og kondens

●      Skimmelsvamp

●      Støvmider

●      Dårlig lugt

●      Radon gas

SolarVenti luftsolfangeren er rent soldreven – den kører uden at belaste din pengepung og leverer samtidig et positivt tilskud til klodens C02 regnskab.

Året rundt, uden vedligeholdelse og hver gang solen skinner blot en lille smule, sender luftsolfangeren gratis, varm og tør luft ind i bygningen. Og presser hengemt, fugtig luft ud. En SV30 luftsolfanger blæser 100 – 150 m3 luft ind i timen, når solen skinner.

Den forvarmede ventilationsluften blæses ind i huset med temperaturtilvækst på op til 40o grader sammenlignet med udendørsluften.

SolarVenti luftsolfangerens patenterede konstruktion kan løse fritidshusets større eller mindre indeklimaproblemer og giver besparelser på varmebudgettet samtidig.

Året rundt får du:

●      Ventilation

●      Affugtning

●      Varmetilskud

Med andre ord velkommen til et sommerhus med godt indeklima!


-Luftsolfanger til garage/udhus

-Luftsolfanger til garage/udhus

Solarventis luftsolfanger løsning til garageventilation er valgt af de største garageproducenter i både Tyskland: Zapf og Norge: Igland. Det er vi selvfølgelig stolte af. Nu er det tid til at alle jer danske garage-ejere også skal nyde godt af vores special designede ventilationsanlæg til garager.

Fugt i garage er gift for din bil

Her i vinterhalvåret er der ekstra meget fugt i garagerne. Fugten kommer hovedsageligt, når du kører din regnvåde eller tilsneede bil ind i garagen. Der kan let sidde flere liter vand på bilen, hvilket vil øge fugten betragteligt i garagen. Det er afgørende, at den fugt kommer ud af garagen igen. Det sørger vores automatiske ventilationsanlæg for.

Bedre og billigere end opvarmning af garage

En varmepumpe til garagen eller luft til luft varmepumpe til opvarmning af garage vil ofte ikke være nok til at passe ordentligt på bilen, fordi det kræver ventilation at få fugten ud. Opvarmning af fugtig luft kræver meget energi, og du skal påregne en betydelig udgift til drift af varmeanlægget. Med SolarVenti SControl regulerer vi ventilationen efter fugtindholdet i garagen og udnytter solens energi bedst muligt. Det gør at driftsomkostninger kan holdes på et ubetydeligt niveau på ca. 50,- kr. årligt, og så har du en tør garage der kan passe godt på din bil og de ejendele du opbevarer i garagen.

Tørring selv når solen ikke skinnere

SolarVentis innovative styringsenhed – SControl – sørger for tørring, selv når solen ikke skinner. Den registrerer når sker en markant stigning i fugtniveauet i garagen, som følge af afdampning fra en våd bil der er kørt ind med en varm motor. Motorvarmen kan i sig selv fordampe omkring 4 liter vand (gælder ikke elbiler). Anlægget går i gang med at ventilere den fugtige luft ud.

Derudover kører anlægget hver gang solen skinner og tørrer vægge og indhold ned, som et andet hus. Det er en fordel at der er en vis mængde træ eller andet fugtabsorberede materiale i rummet, så der er materiale at lagre tørheden i, når der er sol. Så stiger modstandskraften yderligere mod større mængder fugt, der pludselig kan komme ind med en våd bil.

Til garager i alle størrelser

Uanset størrelsen på din garage, har vi den rette størrelse luftsolfanger. Har du et større behov end vores standard modeller, kan vi også klare dette. I princippet er der ingen øvre grænse for størrelse af garage eller hal som du måtte ønske at holde tør. SolarVenti har en lang række modelstørrelser, der kan tilpasses behov. Ved større anlæg bør du konsultere nærmeste forhandler for at få gode råd og tilbud på anlæg med montage. Mindre anlæg vil de fleste selv kunne montere.


Køb nu og pas godt på din bil og garage i mange år frem over!

 

-Luftsolfanger til helårshuse

 Helårsboliger med godt indeklima

Affugtning, ventilation og godt indeklima i helårsboligen

Udgangspunktet for ejerens brug af en SolarVenti luftsolfanger på helårs-beboelse eller fritidshus kan være ønsket om at gøre et godt indeklima endnu bedre og samtidig spare på varmen.

Eller udgangspunktet kan være at huset har et egentligt indeklimaproblem – med beboere som oplever mere eller mindre tydelige reaktioner på dårlig luft i husets opholdsrum.

Når SolarVenti luftsolfangeren er monteret på helårs-husets væg eller tag, vil husets indeklima blive væsentligt forbedret, og den generelle luftfugtighed vil falde.

Både i dagligdagens indendørsluft og i husets bygningsværk og inventar. Året rundt, uden vedligeholdelse og hver eneste gang solen skinner blot en lille smule, sender luftsolfangeren gratis, varm og tør luft ind i bygningen. Og presser hengemt, fugtig luft ud.

Luftsolfangeren er gratis i drift. For den drives udelukkende af solen – uden at belaste hverken brugerens pengepung eller klodens C02 regnskab.

Ventilationsstrømme

Når solen skinner blot en smule på luftsolfangerpanelet på helårshusets solside eller solvendte tag, bliver luften meget hurtigt meget varm inde i panelet. Samtidig begynder panelets soldrevne ventilator, at blæse denne varme tørre ventilationsluft ind i huset.

Luften som blæses fra luftsolfangerpanelet ind i huset, skubber husets brugte og mere fugtige luft ud gennem utætheder eller åbne ventilations-aftræk.

Det er placeringen af ventilations-aftræk og utætheder der afgør, hvordan ventilations-luften bevæger sig gennem huset.

Når luftsolfangeren skal have effekt på flere rum med dør imellem sig, skal dørene mellem rummene stå åbne – eller der skal monteres almindelige standard friskluftventiler mellem rummene.


Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.