fbpx
Telefon: 42 68 10 10 info@klimazonen.dk
Københavnsvej 126

4600 Køge

Radon

Radonsikring med kælder ventilation


Kælder ventilation er en effektiv, billig og miljørigtig måde at få radonsikring på. Radon er en radioaktiv gasart, som kan trænge ind i din bolig fra undergrunden gennem revner i bygningen og utætheder ved rørgennemføring. Radon er en yderst sundhedsskadelig gas og kan forårsage lungekræft og leukæmi. Derfor er det vigtigt, at radonniveauet holder sig under den anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m3. Da radon trænger ind fra undergrunden, er det især i kældrene, at man finder høje forekomster af radon. Det kan være et problem, hvis du ønsker at bruge kælderen som et aktivt opholdsrum eller udvidet boligareal.

 

Radon er en gasart og kan derfor ventileres væk og det vil ofte være nok til at nedbringe mængden til et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau og under grænseværdien.

 

Erstatter radonsug effektivt

SolarVenti systemets ventilation er særlig velegnet som alternativ til radonsug, da kombinationen af indblæsning og udsugning skaber et afbalanceret lufttryk uden risiko for over- eller undertryk.

 

Det er vigtigt, at lufttrykket holdes neutralt, da et undertryk vil kunne forårsage større indtrængning af radon og ved overtryk skubbe radon fra kælderen og videre op i huset. Dette håndteres sikkert af vores specialdesignede SolarVenti luftsolfanger med både indblæsning og udsugning. Luftsolfangeren kan ventilere og affugte din kælder helt uden din medvirken.

 

Billig radonsikring

Hvis ikke du kan få nedbragt radonniveauet tilstrækkelig med almindelig udluftning, vil en luftsolfanger ofte være den billigste løsning. Modsat et almindeligt radonsug får du med en luftsolfanger i tillæg en velventileret og tør kælder. En servicemontør vil i løbet af nogle timer kunne installere din luftsolfanger.

 

Miljøvenlig radonbekæmpelse

Luftsolfangeren bruger solens energi til at opvarme den indblæste luft. Når solen skinner på panelet, suges frisk luft ind i panelet gennem luftsolfangerens perforerede bagplade. Inde i luftsolfangeren cirkuleres luften og varmes op af solen.

 

Det indbyggede selvrensende luftfilter renser luften inden det blæses ind i huset. Ikke alene udskifter SolarVentien ca. 100-150m3 luft på en time, men den giver også et varmetilskud med forvarmet indblæsnings luft, der er ca. 15-40 grader varmere end udetemperaturen.


Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.